Ansættelses­ret

Der er mange spørgsmål, der skal afklares både ved nyt job, opsigelser/bortvisninger og ændringer af et ansættelsesforhold.

Ansættelsesret

Uklarheder ved første job/nyt job

Når man har fået nyt job f.eks. som funktionær eller direktør skal der skabes klarhed over rækkevidden og indholdet af ansættelseskontrakten. Overholder kontrakten ansættelsesbevislovens krav (arbejdstid, opsigelsesvarsel m.v.)? Er klausulens rækkevidde for vidtrækkende? Er funktionærlovens beskyttelsesregler iagttaget? Etc.

Uklarheder under ansættelses­forholdet

Nogle gange skiftes arbejdsgiver undervejs i et ansættelsesforløb (f.eks. ved fusion eller virksomhedsoverdragelse). Der skal for medarbejderen bl.a. skabes vished om stillingsindhold og konsekvenserne af et arbejdsgiverskifte. For den nye arbejdsgiver skal der bl.a. skabes overblik over hvilke forpligtelser, der følger med en medarbejder.

Sker der ændringer i arbejdsopgaver eller skal lønnen nedsættes grundet nedskæring e.l. skal væsentligheden heraf drøftes. Alle væsentlige ændringer skal varsles med den pågældende medarbejders opsigelsesvarsel – lønnedsættelse er altid væsentlig.

Uklarheder ved opsigelse/­bortvisning

Når man som arbejdsgiver – af den ene eller anden grund – gerne vil af med en medarbejder skal der skabes klarhed over hvilke ting, der skal iagttages. Skal man give advarsel først? Hvornår er en opsigelse/bortvisning saglig? Hvad skal stå i opsigelsen? Særlige hensyn hvis en medarbejder er gravid eller handicappet?

Forkert håndtering heraf som følge af manglende rådgivning kan for en arbejdsgiver koste dyrt i godtgørelser m.v.

Hvordan løser man en konflikt?

Kan man ikke blive enige i sager om mulig diskrimination kan sagen sendes til nævnsbehandling f.eks. i Ligebehandlingsnævnet. Sagen kan herefter sendes i retten, såfremt nævnets afgørelse ikke bliver fulgt.

Sager om uberettiget/usaglig opsigelse eller bortvisning kan sendes til retten eller til Arbejdsretten afhængig af ansættelsesforholdets karakter (privat/offentlig eller overenskomstmæssig ansat).

Hvad kan jeg som advokat hjælpe dig med?

Konfliktniveauet i ansættelsessager kan være meget højt og en advokat kan bistå med relevant rådgivning om lovgivning og seneste retspraksis samt bidrage positivt med en afklaring af alle de juridiske aspekter af en sådan sag og dermed muligvis undgå at sagen ender i nævnsbehandling eller i retten. En advokat vil også kunne assistere med indgåelse af en fratrædelsesaftale.

Jeg har ansættelsesret som speciale og har mangeårig erfaring med mange typer sager om ansættelser – både som advokat under nævnsbehandling samt i retten. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.