Samvær – få hjælp af dygtig advokat

Når man går fra hinanden – uanset om man har været samlevende eller gift har barnet, ikke hver forælder, ret til at se begge sine forældre.

Samvær – få hjælp af dygtig advokat

Hvad betyder det at have samvær?

Den, der ikke har bopælen, men er samværsforælder kan afgøre mere dagligdags spørgsmål, når barnet er på samvær. Det kan være ting som fritidsinteresser (af ikke-farlig karakter), hvornår det er sengetid, hvad der skal spises og at planlægge legeaftaler m.v.

Hvordan får/ændrer man samvær?

Alle sager om samvær starter i Statsforvaltningen, hvor parterne indkaldes til et møde med henblik på at indgå, eller ændre, en samværsaftale. Aftaler indgået i Statsforvaltningen kan håndhæves gennem fogedretten såfremt den ikke overholdes.

Kan man ikke blive enige under mødet kan Statsforvaltningen indhente udtalelser fra institution, skole m.v. eller indkalde til en børnesamtale, hvor barnet – afhængig af alder og modenhed – kan give udtryk for sine ønsker til samvær.

Der kan evt. indhentes udtalelser fra kommunen, krisecenter, politiet m.v., såfremt de har været inde i sagen og kan bidrage med viden om hvad der er bedst for barnet.

Hver enkelt sag er helt konkret begrundet. Det vigtige i alle sager om børn er, at der skal handles i barnets tarv.

Er man uenig i Statsforvaltningens afgørelser/aftaler kan der klages til Ankestyrelsen. Retten afgør ikke længere sager om samvær.

Hvad kan jeg som advokat hjælpe dig med?

Min erfaring er, at jo før man rådfører sig med en advokat i sager om samvær desto bedre er det. I starten kan en advokat bl.a. vurdere om det overhovedet er en god ide at starte en samværssag op eller om det er bedre at vente. Der er altid mange følelser i sager om samvær og her kan en advokat bistå med relevant rådgivning og bidrage positivt med en afklaring af de juridiske aspekter af en sådan sag om samvær.

Jeg har familieret som speciale og har mangeårig erfaring med alle typer sager om samvær – både som bisidder i Statsforvaltningen og i fogedretten, når samværsaftaler ikke overholdes. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale om netop din sag. Jeg har kontor både i København og Ølstykke. Kontakt mig på telefon 31 46 36 31 eller mail mai@armstrong.dk.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.