Portrætbillede af Mai Armstrong

Mai Armstrong

Mai Armstrong har igennem flere år specialiseret sig i rådgivning om familie-/arveret herunder bl.a. ægtepagter, testamenter, dødsboer, sager om bopæl, forældremyndighed og samvær samt skilsmisse- og bodelingssager.

Herudover har Mai Armstrong en mangeårig erfaring med rådgivning af arbejdsgivere og arbejdstagere i ansættelsesretlige sager om bortvisning, opsigelse samt ansættelseskontrakter m.v.

Mai Armstrong fører sager i Statsforvaltningen, børne- og ungeudvalg, Ankestyrelsen samt i retterne og rådgiver såvel privatpersoner som mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.

CV

Uddannelse

 • Advokat, 2005
 • Advokatfuldmægtig, 2002
 • Cand. jur. Århus Universitet. 2001
 • EDB-assistent, Århus Købmandsskole, 1989

Sprog

 • Engelsk
 • Skandinavisk

Karriere

 • Advokat, Partner, Advokatkontoret Armstrong.dk, 2013-
 • Advokat, Partner, Nexus Advokater, 2013-2017
 • Advokat, Munk | Hartz Advokater, 2012
 • Advokat, WTC advokaterne, 2009-2011
 • Advokat, EUROLAW, 2005-2009
 • Advokatfuldmægtig 2002-2005
 • EDB-medarbejder, 1990 – 1993

Medlemskaber

 • JUC Netværk i Arve- og Familieformueret
 • JUC Netværk i Ansættelsesret
 • Advokatsamfundet
 • Egedal Rotary Klub

Vores værdier

Vi har en uformel omgangstone og lægger vægt på at møde vores klienter i øjenhøjde. Det betyder i praksis, at vi gerne deltager i et indledende uforpligtende telefonisk møde til en overordnet drøftelse af din sag. Herefter kan vi give dig et overslag over dine forventede udgifter til advokatbistand og tidsforbrug, Vælger du herefter vores assistance vil den medgåede tid med mødet blive inkluderet i forbindelse med sagens afregning.. Vi prioriterer, at du har fået en oversigt over økonomien i en sag inden vi påbegynder sagsbehandlingen. Det giver ro i hverdagen og du kan leve dit liv og passe din forretning, mens vi gør vores bedste for at varetage dine interesser.

Det er essentielt, at der ydes en god og værdiskabende service og at du forstår rådgivningen.

Om kontoret

Kontoret tilstræber at være tilgængelig og vender tilbage på alle mail- eller SMS-henvendelser inden der er gået 24 timer. Såfremt der er ting, der skal undersøges nærmere inden et svar kan gives, vil det blive oplyst, hvornår der kan gives et endeligt svar.

Der laves gerne serviceaftaler med erhvervsdrivende – kontakt endelig kontoret for en nærmere drøftelse.

Kontoret er specialiseret inden for familie-/arveret, samt ansættelsesret og har beskæftiget sig en del med lejeret samt har mangeårig erfaring med retssagsbehandling, Vi påtager os gerne andre former for juridisk rådgivning. Kontakt os for en nærmere drøftelse.

Kontakt endelig kontoret for en nærmere drøftelse af dine behov og ønsker.