Kontakt

Der er mange spørgsmål, der skal afklares både ved nyt job, opsigelser/bortvisninger og ændringer af et ansættelsesforhold.

Kontakt

Telefon: + 45 31 46 36 31
E-mail: mai@armstrong.dk

Konto i Handelsbanken: 7630-2073630. Bemærk at der er tale om en klientkonto.

Send en mail eller en sms, hvis du har et juridisk spørgsmål og ønsker en vurdering af din sag.

Kontoret i København ligger på Strøget og kontoret i Ølstykke ligger ca. 5 km. fra Egedal Station (linie H) og har flere P-pladser lige udenfor kontoret.

Advokatkontoret Armstrong.dk er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og har CVR-nr. 34951683.

Kontoret har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring for advokater samt stillet garanti hos HDI Global Specialty Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, jf. Advokatsamfundets vedtægter §§ 61-62

Kontoret deltager i den lokale Advokatvagt på Ølstykke Bibliotek – mandage kl. 16.30 – 17.30

Vi vender tilbage inden 24 timer efter din skriftlige henvendelse.

Kontoret i København

Østergade 55
1100 København K