Arbejds­områder

Arbejds­områder

Familie-/­arveret

Kontoret har gennem flere år opnået stor erfaring med familie og arveret.

Vi kan assistere med:

 • Rådgivning om og udfærdigelse af testamenter
 • Rådgivning om og udfærdigelse af ægtepagter
 • Rådgivning af ugifte samlevende om samlivs- og samejekontrakter samt udfærdigelse heraf
 • Rådgivning om samlivsophør, bodeling og skilsmisse samt udfærdigelse af bodelingsoverenskomster m.v.
 • Rådgivning om bopæls-, samværs– og forældremyndighedssager samt deltagelse i møder i retten og i statsforvaltningen
 • Rådgivning i sager om tvangsfjernelser/hjemtagelsessager herunder deltagelse i møder i Børne- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen samt retten.

Ansættelsesret

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere i ansættelsesret.

Kontoret kan hjælpe arbejdsgiveren med:

 • Udarbejdelse af og rådgivning om ansættelseskontrakter
 • Generel/konkret rådgivning om pligter og rettigheder i ansættelsesforhold
 • Udarbejdelse af og rådgivning om opsigelser og bortvisning

Kontoret kan hjælpe arbejdstageren med:

 • Gennemgang af ansættelseskontrakt
 • Konkret/generel rådgivning om pligter og rettigheder i ansættelsesforhold
 • Rådgivning om erstatning, godtgørelse o.l. for f.eks. usaglige opsigelser, manglende ansættelsesbevis m.v.

Lejeret

Kontoret har mangeårig erfaring med rådgivning af både private udlejere og lejere samt i at yde rådgivning om erhvervslejemål, hvor der er større aftalefrihed mellem parterne.

Kontoret kan hjælpe en udlejer/erhvervsudlejer med:

 • Gennemgang af eksisterende lejekontrakter
 • Udarbejdelse af nye lejekontrakter
 • Generel/konkret rådgivning om pligter og rettigheder f.eks. ved opsigelse, varsling af huslejestigning mv.

Kontoret kan hjælpe en lejer/erhvervslejer med:

 • Gennemgang af lejekontrakt inden lejers underskrift herunder eventuel forhandling med udlejer omkring lejekontraktens indhold og konsekvenser
 • Generel/konkret rådgivning f.eks. hvor lejer har modtaget en opsigelse eller varsel om huslejestigning

Erhvervs­rådgivning

Kontoret kan tilbyde rådgivning i forbindelse med gennemgang og udfærdigelse af bl.a.:

 • Forhandleraftaler
 • Leverandøraftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Ansættelses- og direktørkontrakter
 • Kontrakter om køb/salg af varer samt tjenesteydelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser

Retssags­behandling

Kontoret kan hjælpe med:

 • Rådgivning om hvorvidt en retssag er nødvendig herunder en afvejning af de økonomiske konsekvenser af en retssag samt indgå i eventuel forhandling med modparten, da en retssag til tider kan undgås.
 • Rådgivning og ansøgning om klientens muligheder for helt/delvist at få omkostningerne til sagen dækket: fri proces (statskassen) og/eller retshjælps-
 • Forsikringsdækning (forsikringsselskab).
 • Udarbejdelse af processkrifter (stævning, svarskrift m.v.)
 • Rådgivning om og udarbejdelse af syn og skønstema herunder deltagelse i skønsforretninger
 • Rådgivning om og gennemførelse af hovedforhandlinger

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.