Forældremyndighed – hvad betyder det, når den er fælles?

Når man går fra hinanden – uanset om man har været samlevende eller gift – er det i dansk ret udgangspunktet, at forældremyndigheden er fælles mellem forældrene.

Forældremyndighed – hvad betyder det, når den er fælles?

Når begge har forældremyndighed er der flere ting, man skal være enige om – det drejer sig bl.a. om spørgsmål som skolevalg, udstedelse af pas, navngivning og medicinering.
Den ene forælder kan i de situationer ikke handle på begges vegne, når det drejer sig om barnet – begge skal samtykke.

Hvad betyder det, hvis fælles forældremyndighed ophæves?

Den forælder, der får den fulde forældremyndighed behøver ikke længere at rådføre sig med den anden forælder og kan derfor selv træffe beslutninger om skolevalg, udstedelse af pas m.v.

Udover at den forælder, der mister forældremyndighed ikke længere bliver spurgt om skolevalg m.v. så har den forælder alene ret til samvær og orientering om barnet fra skole, institution, offentlige myndigheder og sundhedsvæsenet. Den forælder har ikke længere ret til at deltage i sociale arrangementer og forældremøder i skole eller institution m.v.

Hvordan får man den fælles forældremyndighed ophævet?

Alle sager om forældremyndighed starter i Statsforvaltningen, hvor parterne indkaldes til et møde. Kan man ikke blive enige under mødet, kan hver part anmode om, at en dommer skal afgøre sagen.

At få ophævet den fælles forældremyndighed er ikke noget, man bare lige gør – hver enkelt sag er helt konkret begrundet. Der skal meget til, men et af kriterierne er at konfliktniveauet mellem forældrene er så højt, at barnet lider under det ikke-eksisterende samarbejde. En ophævelsesgrund kan også være, såfremt den ene forælder har et misbrugsproblem, er voldelig eller lignende. Det vigtige i alle sager om børn er, at der skal handles i barnets tarv.

Hvad kan jeg som advokat hjælpe dig med?

Min erfaring er, at jo før man rådfører sig med en advokat i sager om forældremyndighed desto bedre er det. I starten kan en advokat bl.a. vurdere om det overhovedet er en god ide at starte en forældremyndighedssag op eller om det er bedre at vente. Der er altid mange følelser i sager om forældremyndighed og her kan en advokat bistå med relevant rådgivning og bidrage positivt med en afklaring af de juridiske aspekter af en sådan sag.

Jeg har familieret som speciale og har mangeårig erfaring med alle typer sager om forældremyndighed – både som bisidder i Statsforvaltningen og i retten. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale af netop din sag. Jeg hjælper fra mit kontor i København eller Ølstykke. Jeg kan kontaktes på telefon 31 46 36 31, mail mai@armstrong.dk eller gennem formularen her på siden.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.