Bopæl og bopælsret – få hjælp af advokat

Når man går fra hinanden – uanset om man har været samlevende eller gift – skal der skabes klarhed over, hvor et barn skal have bopæl.

Bopæl og bopælsret – få hjælp af advokat

Hvad betyder det at have bopæl?

Den, der har bopælsret har barnet registreret på sin adresse og har ansvaret for barnets direkte daglige omsorg og er den der modtager økonomisk støtte fra staten – såfremt samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt kan en forælder med bopæl bede denne om børnebidrag.

Det er ligeledes forælderen med bopælsret, der kan flytte barnets adresse til andre steder i Danmark – dette kræver, at den anden forælder varsles med 6 uger forinden. Flytning til udlandet med barnet kræver som udgangspunkt samtykke, hvilket hænger sammen med forældremyndighed.

Er forældrene uenige om valg af daginstitution kan forælderen med bopæl træffe det endelige valg og det er bopælsforælder, der skal sørge for almindelig tøj til samvær.

Hvad betyder det, hvis man ikke længere har bopælsret?

Den, der ikke har bopæl, men er samværsforælder kan afgøre mere dagligdags spørgsmål, når barnet er på samvær. Det kan være ting som fritidsinteresser (af ikke-farlig karakter), hvornår det er sengetid, hvad der skal spises og at planlægge legeaftaler m.v.

Bopælsret – Hvordan får man den?

Alle sager om bopæl starter i Statsforvaltningen, hvor parterne indkaldes til et møde. Kan man ikke blive enige under mødet kan hver part anmode om, at en dommer skal afgøre sagen.

Hver enkelt sag er helt konkret begrundet. Det vigtige i alle sager om børn og bopælsret er, at der skal handles i barnets tarv.

Hvad kan jeg som advokat hjælpe dig med?

Min erfaring er, at jo før man rådfører sig med en advokat i sager om bopæl desto bedre er det. I starten kan en advokat bl.a. vurdere om det overhovedet er en god ide at starte en bopælssag op eller om det er bedre at vente.

Der er altid mange følelser i sager om bopæl og her kan en advokat bistå med relevant rådgivning og bidrage positivt med en afklaring af de juridiske aspekter af en sådan sag.

Jeg har familieret som speciale og har mangeårig erfaring med alle typer sager om bopæl – både som bisidder i Statsforvaltningen og i retten. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale af netop din sag om bopælsret. Kontakt mig på telefon 31 46 36 31 eller mail mai@armstrong.dk – jeg har kontor i både København og Ølstykke.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.