Vores priser

Alle priser er inklusiv moms

 • Testamente (standard)
  kr. 3.750,00
  Uden et møde
 • Testamente (standard)
  kr. 5.000,00
  Inklusiv et møde
 • Ægtepagt (standard)
  kr. 3.750,00
  Uden et møde
 • Ægtepagt (standard)
  kr. 5.000,00
  Inklusiv et møde
 • Samlivskontrakt
  kr. 3.000,00
 • Samejekontrakt
  kr. 3.750,00
 • Rådgivning af køber af fast ejendom
  kr. 5.000,00
  Uden berigtigelse
 • Berigtigelse af ejendomshandel
  kr. 5.000,00
 • Udfærdigelse af standard lejekontrakt
  kr. 4.000,00
 • Udfærdigelse af standard ansættelses­kontrakt
  kr. 5.000,00
 • Udfærdigelse af individuel ansættelses­kontrakt
  kr. 7.500,00

Øvrig afregning

I øvrige sager bruger vi en fast timepris for private på kr. 2.800,00 (inkl. moms) og for erhvervsdrivende på kr. 3.000,00 (inkl. moms). For transporttid forbundet med en sag anvendes halvdelen af den anvendte timesats.

En sag afregnes med udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug, men der henses også til andre faktorer, jf. nævns- og domspraksis:

 • arbejdets art og omfang
 • det med sagen forbundne ansvar
 • sagsgenstandens størrelse
 • sagens betydning for klienten og
 • det resultat advokaten har opnået

Da ikke 2 sager er ens og da de afregnes efter medgået tid, kan der ikke altid gives et generelt og dækkende svar på, hvad det f.eks. koster at føre en retssag. Udgiften vil bl.a. afhænge af sagens karakter og kompleksitet, om der er brug for syn og skøn samt antallet af processkrifter m.v.

Kontoret vil i forbindelse med det indledende møde søge at give et begrundet overslag over det forventede salær i forbindelse med påtagelse af f.eks. en retssag. Er det ikke muligt vil klienten få oplyst hvorledes salæret vil blive beregnet.

Kontoret undersøger altid mulighederne for om der er dækning af salæromkostningerne gennem klientens retshjælpsforsikring (privat/erhverv) eller fri proces.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.