Privatretlige dokumenter

Privatretlige dokumenter

Hvad er en samejeoverenskomst og hvorfor er den brugbar?

En samejeoverenskomst, også kaldet en samlivskontrakt, er en kontrakt, som indgås mellem to eller flere parter, der i fællesskab ejer en fast ejendom eller ejendele af høj værdi.

Formålet med en samlivskontrakt er at undgå konflikter i tilfælde af skilsmisse, uforudset fraflytning, eller når ugifte går fra hinanden. Det ses dog oftest at par uden ægteskabsstatus får lavet en samlivskontrakt, da ægtefæller typisk benytter sig af ægtepagten.

Hvilke fordele opnår du med en samlivskontrakt som ugift? Gør du ikke brug af en samlivskontrakt, skal der findes fælles enighed omkring fordeling af ejendele og ejendom ved et forholds afslutning.

Et eksempel kan være et par, som i fællesskab har købt en bolig. Parforholdet går i stykker, og det er ikke muligt at nå til enighed om, hvad der skal ske med boligen. Så skal den på auktion gennem skifteretten eller fogedretten, hvilket medfører voldsomme omkostninger for alle involverede.

Det er fordelagtigt at oprette en samlivskontrakt – eksempelvis i forbindelse med fælles boligkøb – da man her har de bedste forudsætninger for at afgøre hvad der skal ske, hvis forholdet en dag skulle tage en ende. Hvis der ikke er planlagt at indgå i et ægteskab, kan et par skilles på en ordentlig måde med en samlivskontrakt.

Jeg godkender og indfrier både samlivskontrakten og samejeoverenkonsten.

Ægtepagt forsikrer at skilsmissen forløber uproblematisk

En ægtepagt læner sig op af samejeoverenskomsten, dog involverer denne pagt udelukkende ægteskaber. Det er fordelagtigt at indgå en ægtepagt i langt de fleste tilfælde, og kan gøres både før og under ægteskabet. Pagten benyttes, når der eksempelvis overdrages gaver af stor værdi fra én ægtefælle til den anden.

Pagten kan oprettes efter særeje, hvilket i tilfælde af skilsmisse gør det muligt for den ene ægtefælle at få ejerskab over specifikke ejendele, som eksempelvis de føromtalte gaver af stor værdi.

Hvis der ikke er tale om særeje, skal ægtefællerne dele ejendelene, boligen og andre værdier ligeligt, hvilket ikke altid falder i lige god jord, hvis eksempelvis en af personerne har bidraget med en større del af den pågældende formue i ægteskabet.

Når jeg gennemgår og opretter ægtepagter tilbyder jeg at gøre med eller uden møde.

Få oprettet en fremtidsfuldmagt

Hos Advokatkontoret Armstrong forstår vi, hvor vigtigt det er at planlægge fremtiden, så du kan føle dig tryg ved, at dine personlige og økonomiske forhold vil blive håndteret efter dine ønsker, selv hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at træffe beslutningerne.

Med en fremtidsfuldmagt kan du udpege en eller flere personer til at varetage dine interesser, både i forhold til økonomi og personlige forhold, i tilfælde af at du ikke længere selv kan. Personerne, som du vælger til din fremtidsfuldmagt, skal være fyldt 18 år.

Vi tilbyder skræddersyet rådgivning, hvor vi sørger for, at din fremtidsfuldmagt bliver udformet præcist efter dine individuelle ønsker og behov. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale, så vi sammen kan sikre, at dine værdier og ønsker respekteres, uanset hvad fremtiden bringer.

Derfor er det vigtigt at have styr på testamentet

Det er altid en god idé at oprette et testamente. Uden et testamente kan der nemlig opstå konflikter og uenigheder. Det er særligt fordelagtigt at oprette et testamente, hvis du er ugift eller ikke har børn. Uden testamente går arven nemlig automatisk til forældre eller søskende, hvor en eventuelle samlever ikke arver det mindste. Herunder kan du se to af de testamenttyper jeg ofte håndterer:

  • Vidnetestamente: Skal være påtegnet af personer, som almindeligvis ikke har nogen forudsætninger for at bedømme testators testamenthabilitet.
  • Notartestamente: Notarens opgave er at kontrollere, om den pågældende som opretter testamentet, er i fornuftmæssig tilstand, og derfor er i stand til at oprette et reelt testamente. Det betyder at notaren må antages at være egnet til at foretage specifikke helbredsbedømmelser.

Er du som oprindelig arver utilfreds med udfaldet af pågældende testamente, har du altid retmæssigt lov til at stille spørgsmål til testamentets gyldighed. Havner du i en situation, hvor en retssag er uundgåelig, har du som oprindelig arving en fordel, hvis der er tale om et vidnetestamente. Det er skrevet under vidnernes opsyn, og der har derfor ikke været nogen tilstede til at kontrollere den omkomnes testamenthabilitet.

Ved et notartestamente skal der derimod kunne bevises, at notaren har haft manglende evner til at vurderer den omkomnes testamenthabilitet.

Kontakt mig på telefon 31 46 36 31 eller mail mai@armstrong.dk for at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe jer.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.