Skilsmisse­advokat ved skilsmisse, separation og bodeling

Skilsmisse­advokat ved skilsmisse, separation og bodeling

Når et ægtepar går fra hinanden skal der skabes klarhed over, hvorvidt parterne vil skilles eller separeres – der er i begge situationer to vilkår man skal være enige om. Hvem skal blive i andelsboligen/den lejede lejlighed og skal den ene have ægtefællebidrag fra den anden. Her er det en god idé at have en dygtig skilsmisseadvokat med på råd.

Hvad betyder det at blive separeret/få en skilsmisse?

Ved en separation/skilsmisse falder arveretten bort – det vil sige, at man ikke længere har ret til at arve hinanden.

En anden konsekvens er at formuefællesskabet ophører og der skal derfor tages stilling til parternes formueforhold pr. skæringsdagen (særeje/fælleseje m.v.). Der skal med andre ord ske en bodeling og der skal udfærdiges en såkaldt bodelingsaftale, hvor der overordnet skal tages stilling til hvem der overtager hvilke aktiver til hvilken værdi og hvem overtager de forskellige fælles gældsposter.

Dette kan en skilsmisseadvokat være behjælpelig med. Om der skal betales kompensation som følge af forskel i pensionsordninger skal der også tages stilling til.

Hvordan får man skilsmisse/­separation

Er man enige om de to vilkår (andelsbolig/lejebolig samt bidrag) kan man blive separeret/skilt digital uden at nogen blander sig, ikke engang en skilsmisseadvokat – bevillingen til separation/skilsmisse bliver udstedt og tilsendt. Der er blot et gebyr til staten.

Alle sager hvor parterne er uenige om de to vilkår starter i Statsforvaltningen, hvor parterne indkaldes til en vilkårsforhandling. Her kan man tage en skilsmisseadvokat med på råd. Kan man ikke blive enige under mødet kan hver part anmode om, at en dommer skal afgøre sagen.

Hver enkelt sag er som udgangspunkt helt konkret begrundet. Som skilsmisseadvokat hjælper jeg gerne med at få styr på det hele.

Hvad kan jeg hjælpe dig med som skilsmisse­advokat?

Min erfaring er, at jo før man rådfører sig med en skilsmisseadvokat i sager om separation/skilsmisse og bodeling desto bedre er det. I starten kan en skilsmisseadvokat bl.a. vurdere muligheden for at overtage en bolig eller berettigelsen af at kræve bidrag og dermed evt. undgå en retssag.

I sager om bodeling kan konfliktniveauet også være meget højt og en skilsmisseadvokat kan bistå med relevant rådgivning og bidrage positivt med en afklaring af alle de juridiske aspekter af en sådan sag og dermed muligvis undgå at bodelingen ender i skifteretten.

Jeg har familieret som speciale og har mangeårig erfaring med alle typer sager om separation/skilsmisse og bodeling – både som bisidder i Statsforvaltningen og i retten/skifteretten. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale om netop din sag. Kontakt mig på mail mai@armstrong.dk eller telefon 31 46 36 31 for at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med din forestående skilsmisse eller separation. Jeg har kontor i både København og Ølstykke.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.