Samlivsophør

Når et samlevende par går fra hinanden skal der skabes klarhed over, hvad der skal ske med de ting, som parret ejer og har købt sammen (sameje).

Samlivsophør

Hvilke regler regulerer samlivsophør?

Lovgivning omkring når to går fra hinanden tager udgangspunkt i ægtefæller. Der er således ikke en specifik lovgivning for samlevende, der går fra hinanden, hvilket komplicerer situationen ved uenighed udover de følelsesmæssige aspekter.

Hvad skal der tages stilling til ved samlivsophør?

Der skal skabes enighed om hvem der skal udtage (beholde) hvad og til hvilken værdi. Man kan have købt et hus (og møbler) eller en bil sammen m.v. Der skal tages stilling til om aktivet skal sælges eller overtages af den ene part.

Ved deling af ting, hvor en ejer ikke fremgår af et offentligt register eller hvor det ikke kan udledes ud fra kontoudtog m.v. hvem der er ejer er det som udgangspunkt en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Der skal også skabes klarhed over hvem der overtager fælles gældsposter, såfremt kreditor ikke vil acceptere at gælden deles – eller indgå en aftale om hvordan den fælles gæld afvikles bedst muligt.

Kan man ikke blive enige kan skifteretten eller fogedretten afgøre sagen – der kan begæres opløsning af et sameje. Ved spørgsmål om f.eks. et hus, der ejes i fællesskab, hvor begge parter ønsker huset kan resultatet i retten blive en frivillig auktion, hvilket kan være en dyr løsning.

De ting der ikke ejes i fællesskab, kan ejer af aktivet beholde og hver part hæfter fortsat for egen gæld stiftet før og under samlivet.

Hvad kan jeg som advokat hjælpe dig med?

Min erfaring er, at jo før man rådfører sig med en advokat i sager om samlivsophør desto bedre er det.

Ved samlivsophør kan konfliktniveauet være meget højt og en advokat kan bistå med relevant rådgivning om fordeling og værdiansættelse samt bidrage positivt med en afklaring af alle de juridiske aspekter af en sådan sag og dermed muligvis undgå at sagen ender i foged- eller i skifteretten.

Jeg har familieret som speciale og har mangeårig erfaring med alle typer sager om samlivsophør – både som bisidder i fogedretten og i skifteretten. Jeg hjælper også gerne dig, så kontakt mig gerne til en kortere og uforpligtende telefonisk samtale om netop din sag.

Advokat Mai Armstrong

Kontakt Mai Armstrong for en uforpligtende snak om dine udfordringer og behov.