Udsigt fra advokatkontor

Afskedigelse af gravid ansat medførte arbejdsgivers betaling af godtgørelse

I april 2012 tog Højesteret stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver skal betale godtgørelse efter ligebehandlingsloven i
forbindelse med opsigelse af en medarbejder, der var sygemeldt grundet graviditet.

Selvom arbejdsgiveren på tidspunktet for opsigelsen hverken var eller burde have været bekendt med medarbejderens
graviditet fandt Højesteret, at opsigelsen var i strid med Ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren blev dømt til at betale godtgørelse til medarbejderen svarende til 6 måneders løn..

I den pågældende sag blev en kvindelig medarbejder opsagt efter at have været sygemeldt i fire dage og arbejdsgiveren var på opsigelsestidspunktet uvidende om medarbejderens graviditet. Under retssagen blev der fremlagt en lægeerklæring, der fastslog at medarbejderens sygdom skyldtes hendes graviditet – og dermed kunne det konkluderes, at medarbejderen var gravid, da hun blev opsagt.

Højesteret fastslog, at graviditetsbetinget fravær er omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse og at det i den forbindelse er ligegyldigt om arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet var eller burde være bekendt med graviditeten.
Arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse, da arbejdsgiveren ikke ændrede sin beslutning om opsigelse efter at have fået kendskab til, at medarbejderen var gravid og dermed handlede i strid med Ligebehandlingsloven.

Der er dermed i Højesteret skabt en åbning for arbejdsgivere i lignende situationer, men der er ikke i dommen taget
stilling til hvor hurtigt arbejdsgiveren skulle have reageret for at undgå at betale en godtgørelse. Det er overladt til kommende retspraksis at tage stilling til dette spørgsmål.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *