Samling af ældre bøger

Billigere at få skilsmisse uden separation

Fra i dag den 1. juli 2013 kan et par nu blive skilt uden forudgående separationsperiode.

Hvis et par er enige om, at de vil skilles eller separeres, kan de enten vælge at starte med at blive separeret, eller blive
skilt med det samme. Hvis de vælger en separation først, og de stadig er enige om det, kan de når som helst under separationsperioden anmode om at blive skilt.

Hvis et par er uenige om skilsmissen skal de igennem en 6 måneders separationsperiode før de kan blive skilt medmindre en af følgende faktorer gør sig gældende:  Utroskab, 2 års adskillelse grundet uoverensstemmelser, vold, bigami og børnebortførelse.

En anden ændring er at man nu skal betale for sagsbehandlingen og det betyder en stigning i de afgifter, der skal betales, når man søger om separation/skilsmisse. Tidligere kostede det kr. 500,00 at blive skilt. Såfremt man efter den 1. juli 2013 ønsker at få en separationsperiode vil det koste kr. 900,00. Herefter vil det igen koste kr. 900,00, hvis parret efterfølgende
indsender anmodning om skilsmisse efter separation.

Ønsker man skilsmisse uden forudgående separation er gebyret kr. 900,00. Hertil kommer et gebyr på kr. 1.000,00 ved særligt vanskelige skilsmisser, hvor der ønskes vilkårsforhandling. Det kan altså koste op til kr. 2.800,00 at blive skilt.

Det er op til parterne selv hvem der skal betale eller om  parternes deles om udgiften og beløbet refunderes ikke, såfremt betingelserne for separation/skilsmisse ikke er opfyldt.

Hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, er det muligt at søge sin kommune om hjælp efter aktivlovens § 81. Efter en konkret vurdering kan kommunen vælge at yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis en person ellers vil få vanskeligt ved at klare sig selv i fremtiden.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *