Facade hos advokatkontor

Nu lettere at få ophævet fælles forældremyndighed

I oktober 2012 kom der ændringer til Forældreansvarsloven.

Statsforvaltningen har fået en større rolle, da alle sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal påbegyndes her. Der gives endvidere Statsforvaltningen mulighed for at afvise en sag såfremt Statsforvaltningen ikke finder, at  forholdene har ændret sig væsentligt siden sidst sagen blev taget op f.eks. hvor der tidligere er afsat dom men også
beslutninger truffet i Statsforvaltningen. Man har 4 uger til evt. at indbringe spørgsmålet for retten. Med andre ord skal en ny ansøgning vedr. en tidligere afgjort sag være begrundet i væsentligt forandrede forhold.

Man har efter den nye lovændring gjort det lettere at få ophævet den fælles forældremyndighed. Der er altså ikke længere krav om såkaldte ”tungtvejende grunde”. Det er nu muligt at få den fælles forældremyndighed ophævet hvis det godtgøres at forældrene ikke kan samarbejde omkring barnet og barnets tarv. Sagt på en anden måde – en fastholdelse
af den fælles forældremyndighed kræver, at forældrene har vilje, evne og potentiale til at samarbejde om barnet til gavn for barnet.

Det er efter 1. oktober 2012 kun Statsforvaltningen der kan træffe afgørelse om samvær. Det er ikke muligt at få
spørgsmålet om samvær afgjort af retten uanset at retten behandler en sag om bopæl og/eller forældremyndighed

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *