Indlæg af Admin

Billigere at få skilsmisse uden separation

Fra i dag den 1. juli 2013 kan et par nu blive skilt uden forudgående separationsperiode. Hvis et par er enige om, at de vil skilles eller separeres, kan de enten vælge at starte med at blive separeret, eller blive skilt med det samme. Hvis de vælger en separation først, og de stadig er enige om det, kan […]

Nu lettere at få ophævet fælles forældremyndighed

I oktober 2012 kom der ændringer til Forældreansvarsloven. Statsforvaltningen har fået en større rolle, da alle sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal påbegyndes her. Der gives endvidere Statsforvaltningen mulighed for at afvise en sag såfremt Statsforvaltningen ikke finder, at  forholdene har ændret sig væsentligt siden sidst sagen blev taget op f.eks. hvor der tidligere […]

Afskedigelse af gravid ansat medførte arbejdsgivers betaling af godtgørelse

I april 2012 tog Højesteret stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver skal betale godtgørelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med opsigelse af en medarbejder, der var sygemeldt grundet graviditet. Selvom arbejdsgiveren på tidspunktet for opsigelsen hverken var eller burde have været bekendt med medarbejderens graviditet fandt Højesteret, at opsigelsen var i strid med Ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren blev dømt til […]